Wat doet een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige opereert in de driehoek mens, werk en inkomen. Het doel van de arbeidsdeskundige is het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige realiseert via een op het individu gerichte oplossing, een snelle en duurzame terugkeer in het arbeidsproces. Daarmee blijft de financiële schade voor de werkgever zo gering mogelijk. Er wordt een inschatting gemaakt of iemand nog mogelijkheden heeft in het eigen werk eventueel met de nodige aanpassingen. Of er wordt een arbeidsmarktonderzoek opgestart naar ander passend werk. Mensen worden gecoacht om reële doelen op het gebied van werk en inkomen te bereiken. Voor de uitoefening van het vak werkt een arbeidsdeskundige veel samen met verzekerings- en bedrijfsartsen, re-integratieconsulenten, psychologen, casemanagers en claimbehandelaars.

Het vak van arbeidsdeskundige is breed en je komt arbeidsdeskundigen dan ook bij verschillende organisaties tegen; UWV, particuliere verzekeraars, arbodiensten, gemeenten, re-integratiebedrijven, de rechtbank, in gezondheidscentra en grote organisaties met een eigen verzuimtak. Ook tref je zelfstandige arbeidsdeskundigen (of in een maatschap) aan die als adviseur optreden voor werkgevers.