Ben je bedrijfsarts en toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kennen de weg! We werven voor een scala aan opdrachtgevers, ondermeer; arbo –diensten, uitkerende instanties, verzekeraars en re-integratiebedrijven.

Ben je basisarts en overweeg je de stap richting de Bedrijfsgeneeskunde? Onze opdrachtgevers staan open voor basisartsen en bieden een gedegen inwerktraject en een basisopleiding in de bedrijfsgeneeskunde. Na een orientatieperiode bestaat er ook de mogelijkheid om de opleiding tot specialist te volgen.

Wil je meer weten over het vak? Kijk op www.bedrijfsartsworden.nl voor meer informatie. Je kunt ons ook altijd een bericht sturen om eens (vrijblijvend) mee te lopen met een Bedrijfsarts uit ons netwerk.

Ben jij op zoek naar een neuwe uitdaging?

Sinds 2005 zijn bedrijven verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts en zieke werknemers zijn verplicht om naar een bedrijfsarts toe te gaan. Een bedrijf kan werken met een bedrijfsarts vanuit een arbodienst of een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of er een ziekte is die verklaart waarom een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Een werknemer is verplicht om naar een bedrijfsarts toe te gaan. Daarnaast heeft een bedrijfsarts een preventieve rol, m.a.w. gezondheidsschade voorkomen of beperken door middel van organisatieadvies op het gebied van werken aan gezondheid. Kortweg kun je stellen dat een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

-      Beoordeling ziekte
Heeft een werknemer zich terecht ziek gemeld? Zo, ja dan moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen.

-      De verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers
Is een werknemer 6 weken ziek dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse die wordt gebruikt in het plan van aanpak voor de re-integratie. Is een werknemer na twee jaar nog ziek en wordt er een WIA-uitkering aangevraagd dan zet de bedrijfsarts de bevindingen op papier.

-      Bij aanstellingskeuringen

Pas nadat een keuze is gemaakt voor een kandidaat kan deze worden uitgenodigd voor een aanstellingskeuring. Aanstellingskeuringen mogen alleen worden verricht als het uitoefenen van de functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer of derden.

-      Bij Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO is bedoeld om de gezondheid van werknemers te bepalen, dit ter voorkoming van beroepsziekten en andere beroepsgerelateerde aandoeningen.

Ben je als arts ingeschreven in het BIG register en wil je bedrijfsarts worden? Dan kun je een vierjarige- opleiding volgen om je te specialiseren tot bedrijfsarts. Wie de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen en vier jaar praktijkscholing heeft gehad kan zich inschrijven in het register van Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). Een verzekeringsarts kan zich via een verkort programma specialiseren tot bedrijfsarts, voorwaarde is wel dat je al werkzaam bent bij een arbodienst.

Veel bedrijfsartsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).