Wat doet een casemanager

Ben je nog geen casemanager maar heb je wel een P&O achtergrond? Door het volgen van de juiste opleiding kan je casemanager worden.

Wat doet een casemanager precies? Casemanagers zijn de tussenpersonen die verzuimregistratie en begeleiding uitvoeren van zieke medewerkers vooral in het midden- en klein bedrijf. Zij staan als het ware tussen de bedrijfsarts en de werkgever in. Namens de werkgever begeleiden zij het re-integratieproces van de zieke. Kortom: de spin in het web. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgt de casemanager ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen. Het doel van de casemanager is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de werknemer.

De precieze werkzaamheden van een casemanager zijn als volgt samen te vatten;

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, ondermeer werkgever, de arbodienst, het UWV en behandelaars.
  • Het monitoren van het verzuim ondermeer door het onderhouden van contact met de medewerker.
  • Adviseren met betrekking tot interventie voor snelle re-integratie.
  • Ondersteunen bij het opstellen van het Plan van Aanpak en het opstellen van een re-integratiedossier.
  • Ondersteunen bij de eerstejaars evaluatie
  • Ondersteunen bij subsidieaanvragen
  • Verzorgen van aanvragen WIA volgens de richtlijnen van het UWV