Curriculum Vitae

Er zijn steeds meer werkgevers waar een link naar jouw LinkedIn profiel afdoende is om te kunnen solliciteren. Een e-mail met een korte toelichting en de link naar jouw LinkedIn profiel volstaat dan. Daarnaast wordt er nog regelmatig naar een Curriculum Vitae met een korte toelichting gevraagd. Aan het schrijven van een sollicitatiebrief wordt steeds minder waarde gehecht.

Korte tips voor het maken van een Curriculum Vitae:

  • de meest recente informatie bovenaan
  • houd het eenvoudig en overzichtelijk (max. 2 A-4tjes)
  • foutloos!
  • gebruik actieve werkwoorden zoals “ was verantwoordelijk voor”

M.b.t. de opbouw van een Curriculum Vitae:

Personalia
Vermeld hier achtereenvolgens; jouw naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, mailadres, telefoonnummer(s). Voeg een recente (digitale) pasfoto toe. Hiermee geef je alvast een eerste indruk en herkenningswaarde bij een sollicitatiegesprek.

Persoonlijk profiel
Vermeld hier wat je te bieden hebt. Denk in termen van eigenschappen. Het is handig om dit indirect te formuleren zoals; “ in de zakelijke omgeving kwalificeert men mij als… “

Opleiding
Begin met het hoogste bereikte niveau. Noem wanneer je de opleiding hebt gevolgd, de naam van de opleiding , het opleidingsinstituut en of je dit met een diploma hebt afgerond.

Werkervaring
Start hier met jouw meest recente baan. Noteer hier per periode: de begin- en einddatum, de naam van de werkgever, jouw functietitel en geef een korte omschrijving van de werkzaamheden.

Let op: heb je een bepaalde periode niet gewerkt noteer dan wat je in die periode wel hebt gedaan. Ben je een kandidaat met jarenlange werkervaring? Kijk dan kritisch of alle genoemde banen nog wel relevant zijn om te noemen. Je kunt dan bijvoorbeeld bijbanen of je allereerste banen weglaten.

Nevenactiviteiten
Denk hierbij aan commissie- bestuur- of vrijwilligerswerk. Eventueel kun je ook hobby’s noemen. Denk hierbij wel goed na over de relevantie.

Referenties
Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van jouw CV. Als je aangeeft dat referenten beschikbaar zijn, zorg er dan ook voor dat dit zo is. En dat jouw referenten op de hoogte zijn van het feit dat ze gebeld kunnen worden.