Ontslag nemen

Bij het nemen van ontslag is het verstandig om een aantal zaken in de gaten te houden zodat de arbeidsovereenkomst zorgvuldig kan worden ontbonden.

 • Informeer als eerste jouw leidinggevende. Het zou namelijk niet netjes zijn als hij/zij dit via de wandelgangen te horen krijgt.
 • Houd rekening met de geldende opzegtermijn. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de opzegtermijn voor de werknemer minimaal één maand is. Let op: in jouw contract of in de CAO kan een langere termijn staan, tot maximaal zes maanden. Een langere opzegtermijn is uitsluitend mogelijk als de opzegtermijn voor de werkgever minstens twee keer zo lang is. Heb je een tijdelijk contract? Dan kun je alleen eerder weg als dat in jouw contract is vastgelegd. Is dit niet het geval? Dan kan jouw werkgever jou verplichten om het contract uit te dienen.
 • Zeg je arbeidsovereenkomst ook officieel op door middel van een formele ontslagbrief. Een arbeidsovereenkomst is een rechtsgeldig document en moet dus ook formeel worden ontbonden. Zie ontslagbrief.
 • Zorg voor goede referenties en een netwerk. Je hebt recht op een getuigschrift. Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst bent geweest. De werkgever is weliswaar verplicht een getuigschrift af te geven maar de inhoud daarvan hoeft niet per definitie positief te zijn.

  Referenties en een goed netwerk kunnen je altijd in een later stadium goed van pas komen. Denk hierbij aan: toekomstige sollicitaties en een zakelijk netwerk voor je volgende functie(s). Social Media sites zoals LinkedIn (LI) zijn een goed medium om je zakelijke relaties te onderhouden. Ook kunnen collega’s of klanten binnen LinkedIn een positieve referentie voor je achterlaten: “ recommendations”. Dit is uiteraard een kwestie van geven en nemen, ook jij kunt wellicht iets betekenen voor je ex-werkgever of collega’s.
   
 • Bereid je voor op een aanbod. Misschien wil je huidige werkgever graag dat je blijft en biedt hij je een hoger salaris of een promotie aan. Het is handig om van tevoren te bedenken of je hier voor open staat en onder welke voorwaarden.

Om op een formele, correcte manier ontslag te nemen zijn de volgende punten van belang in jouw ontslagbrief:

 • Je adresseert de brief aan het bedrijf/ de organisatie waar je de arbeidsovereenkomst mee bent aangegaan.
 • Je deelt mee dat je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen en vanaf welke datum.
 • Je kunt ervoor kiezen om ook de volgende zaken aan de brief toe te voegen; reden van ontslag (functie elders), verzoek om getuigschrift en bedanken voor de goede periode.
 • Jouw NAW- gegevens neem je in de brief op en je ondertekent de brief. Ook de datering is van belang i.v.m. de geldende opzegtermijn.
 • Bewaar een kopie van de brief. Bij een conflict is het verstandig om de brief ook per aangetekende post te versturen.